Архив: “Полезно”

Бланки / Образци – трудово право

Бланки / Образци – трудово право

                                     

Бланки, образци – ЗОП и ППЗОП, Полезно

Бланки/ Образци – ЗОП и ППЗОП

Бланки/ Образци – ЗОП и ППЗОП

         

Полезно

Примерни длъжностни характеристики

Примерни длъжностни характеристики

Важно!!! Запомнете, че всяка длъжностна характеристика се изготвя за конкретна длъжност в конкретна фирма или организация. Няма унифицирани длъжностни характеристики за видовете длъжности. „Готовите” макети на длъжностни характеристики могат да Ви подпомогнат при изготвянето на конкретния документ, но той следва да отразява точно и детайлно специфичните задачи на работника или служителя, специфичните изисквания към съответната…

Полезно

Бланки/ Образци – здраве и безопасност при работа

Бланки/ Образци – здраве и безопасност при работа

 

Полезно

Примерни договори

Примерни договори

 

Полезно, Примерни договори

Други полезни образци на документи и бланки

Други полезни образци на документи и бланки

           

Полезно
Go Top