Author Archive

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Правно консултиране – недвижими имоти Промяна на предназначението на земеделски земи; Правно консултиране и съдействие при изготвяне и одобрение на ПУП – Подробен устройствен план; Промяна на План Регулация, План Застрояване; Процедура по установяване на непълноти и грешки в кадастъра; Проучване и даване на експертно становище относно легитимация правото на собственост; Оказване на съдействие при…

Услуги

Примерни договори

Примерни договори

 

Полезно, Примерни договори

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

Консултиране относно разрешение за строеж и въвеждане в експлоатация Подготовка на документи и правно съдействие при издаване на виза за строеж  и Разрешение за строеж; Текущо правно обслужване във всички етапи на строителството, съдействие при съставяне на необходимите протоколи по време на строителството; Подготовка на документи и съдействие при въвеждане в експлоатация на обекта.

Услуги

Други полезни образци на документи и бланки

Други полезни образци на документи и бланки

           

Полезно
Go Top