Author Archive

Бланки / Образци – трудово право

Бланки / Образци – трудово право

                                     

Бланки, образци – ЗОП и ППЗОП, Полезно

Бланки/ Образци – ЗОП и ППЗОП

Бланки/ Образци – ЗОП и ППЗОП

         

Полезно

Контакти

София 1000, ул. Граф Игнатиев № 3, ет.2 office@consult.visiongroup.bg +359 888 813 565 +359 2 444 35 65    

Информация

КОНСУЛТАЦИИ ЗОП

КОНСУЛТАЦИИ ЗОП

Правно консултиране на възложители и участници в процедури по ЗОП   Предоставяме пълен набор от консултантски услуги във връзка с провеждането на процедури по ЗОП:   за ВЪЗЛОЖИТЕЛИ в процедури по ЗОП: Участие в комисии за разглеждане и оценка на оферти – външни експерти на територията на цялата страна; Изработване на цялостен пакет от документация…

Услуги

За компанията

За компанията

Консултантската фирма „Вижън Консулт БГ” ООД е създадена с цел да обедини усилията на един амбициозен и мотивиран екип от доказани експерти с дългогодишен практически опит в областта на обществените поръчки, човешките ресурси, трудовото, осигурителното, търговското и вещното право. Наши доверени представители и експерти осъществяват дейност в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Благоевград, Враца и…

Информация

ТРУДОВО-ПРАВНИ УСЛУГИ

ТРУДОВО-ПРАВНИ УСЛУГИ

Консултантски услуги в областта на трудовото и осигурително право „Вижън Консулт БГ” ООД ползва услугите на отлични професионалисти с богат практически опит в трудовото и осигурителното право. Предлагаме Ви: Трудово-правни консултации и писмени становища по поставени от Вас проблеми свързани с трудовите правоотношения с Вашите работници и служители; Юридическо консултиране и административно съдействие във връзка с: …

Услуги

ТЪРГОВСКО-ПРАВНИ УСЛУГИ

ТЪРГОВСКО-ПРАВНИ УСЛУГИ

Търговско-правни услуги Чрез своите експерти в областта на търговското право, „Вижън Консулт БГ” ООД предлага извършването на: Консултации по структуриране и стартиране на различни видове бизнес; Регистриране на търговски дружества, консорциуми, холдинги, представителства и клонове на компании, включително чуждестранни; Експертно съдействие при изваждане на разрешителни, лицензи и други актове, необходими за осъществяване на избраната от…

Услуги

Примерни длъжностни характеристики

Примерни длъжностни характеристики

Важно!!! Запомнете, че всяка длъжностна характеристика се изготвя за конкретна длъжност в конкретна фирма или организация. Няма унифицирани длъжностни характеристики за видовете длъжности. „Готовите” макети на длъжностни характеристики могат да Ви подпомогнат при изготвянето на конкретния документ, но той следва да отразява точно и детайлно специфичните задачи на работника или служителя, специфичните изисквания към съответната…

Полезно

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ

Правни консултации в областта на застрахователното право Предлагаме на нашите клиенти: Правно консултиране  и съдействие при  сключване  на  всички  видове  договори  за  застраховане; Правна помощ и съдействие при  получаване  на  обезщетение при  настъпване  на  застрахователно  събитие;

Услуги

Бланки/ Образци – здраве и безопасност при работа

Бланки/ Образци – здраве и безопасност при работа

 

Полезно
Go Top