Author Archive

ТРУДОВОТО ДОСИЕ

ТРУДОВОТО ДОСИЕ

Отдавна наложила се практика е работодателите да изготвят трудови досиета на своите работници или служители, като окомплектоват документите свързани с всяко трудово или служебно правоотношение. Считано от 17.07.2015 г., тази „добра практика” бе трансформирана в нормативно установено задължение за всеки български работодател. От тази дата влязоха в сила текстовете на новия чл.128б от Кодекса на труда,…

Публикации
Go Top