Търговско-правни услуги

Чрез своите експерти в областта на търговското право, „Вижън Консулт БГ” ООД предлага извършването на:

  • Консултации по структуриране и стартиране на различни видове бизнес;
  • Регистриране на търговски дружества, консорциуми, холдинги, представителства и клонове на компании, включително чуждестранни;
  • Експертно съдействие при изваждане на разрешителни, лицензи и други актове, необходими за осъществяване на избраната от Вас търговска дейност;
  • Консултиране и представителство във връзка с организацията на общи събрания на дружества, учредителни събрания;
  • Изготвянето на устави, учредителни дружествени договори, протоколи, покани, решения и други вътрешни актове на дружеството;
  • Регистриране и вписване на неправителствени организации;
  • Консултантска и експертна помощ при осъществяване на процедури по ликвидация на търговско правни субекти, несъстоятелност и оздравяване на предприятия.