Консултиране относно разрешение за строеж и въвеждане в експлоатация

  • Подготовка на документи и правно съдействие при издаване на виза за строеж  и Разрешение за строеж;
  • Текущо правно обслужване във всички етапи на строителството, съдействие при съставяне на необходимите протоколи по време на строителството;
  • Подготовка на документи и съдействие при въвеждане в експлоатация на обекта.