Консултантската фирма „Вижън Консулт БГ” ООД е създадена с цел да обедини усилията на един амбициозен и мотивиран екип от доказани експерти с дългогодишен практически опит в областта на обществените поръчки, човешките ресурси, трудовото, осигурителното, търговското и вещното право. Наши доверени представители и експерти осъществяват дейност в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Благоевград, Враца и Ловеч.