Правни консултации в областта на застрахователното право

Предлагаме на нашите клиенти:

  • Правно консултиране  и съдействие при  сключване  на  всички  видове  договори  за  застраховане;
  • Правна помощ и съдействие при  получаване  на  обезщетение при  настъпване  на  застрахователно  събитие;