За компанията

Консултантската фирма „Вижън Консулт БГ” ООД е създадена с цел да обедини усилията на един амбициозен и мотивиран екип от доказани експерти с дългогодишен практически опит в областта на обществените поръчки, човешките ресурси, трудовото, осигурителното, търговското и вещното право. Наши доверени представители и експерти осъществяват дейност в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Благоевград, Враца и Ловеч.  

Най-добра визитка за една компания са резултатите от нейната дейност, а Ние създаваме нашата заедно с Вас!

Услуги

предлагани от Вижън консулт БГ ООД

Публикации

    • Отдавна наложила се практика е работодателите да изготвят трудови досиета на своите работници или служители, като окомплектоват документите свързани с всяко трудово или служебно правоотношение. Считано от 17.07.2015 г., тази „добра практика” бе ...

      ТРУДОВОТО ДОСИЕ

      February 9, 2017
Go Top